Group Members

Professors

Prof. Fengwei Huo

Associate Prof. Bing Zheng

 

Postdoctoral Students

Yu Shen

Binghua Zou

Tao Zhang

Yun Fan

Hongfeng Li

 

PhD. Students

Peng Wu

Xinyi Chen

Jing Zhang

Fanchen Meng

Meng Shao

Yawen Xiao

Ting Pan

Zhen Ren

Haibo Wu

Xiaotong Yu

   

Postgraduates

Jia Zhang

Peishan Qin

Ziyue Qin

Peng Zhang

Jiayuan Liang

Chengcheng Sun

Fuyuan Sun

Xinglong Zhang

Shuang Geng

Qiming Qu

Jing Zhu

Jingyu Zhu

Haohao Shi

Xiaokang Hu

Huanzhuan Liu

Changrui Sun

Gaoshang Liu

Chen Chen

           Junchen Ouyang

Xue Xin

Liuwei Liu

Junyang Yan

Islam Khalil

Xueyan Zhang

Ning Ji

Liu Wang

Na Jin

Ruifa Su

Yingjie Li

Jiacheng Liu

Xilong Feng

Xiao Gu

Tianming Chen

Abu Zar

Ningxiang Wu

Xu Han

Huitao Leng

Panpan Zhang

Shuhao Zhou

Cheng Chen

Yangli Wu

Yutao Yin

Wenhui Zhang

Lulu Zhang

Zeyu Zhu

Xinxin Liu

Cong Xue

Xinru Zhou

Nan Yang

Yusheng Wang

Runkai Lv

Xiaopeng Zhao

Qianqian Han

Fenghui Yang

     

Exchange Students

Xiaohan Li

Wenlei Zhang

Zhida Gu

Linjie Li

Yanhua Zhao